Avis legal

TERMES I CONDICIONS LA PÀGINA WEB

Els termes i condicions que s’indiquen a continuació regulen l’accés i ús a la pàgina web sota el domini www.macroservice.cat i els seus respectius subdominis, propietat de Macroservice, SA, companyia mercantil amb domicili social al C / General Margallo, 29 Local , 28020, Madrid (Espanya) i NIF A78341450.

1. Objecte

Macroservice, SA crea i actualitza el lloc identificat amb el nom de domini www.macroservice.cat per tal que la informació que conté sigui d’ús públic.

L’accés, navegació o ús del lloc web implica l’acceptació sense reserves de tota la informació legal i condicions d’utilització del mateix, fins i tot si decideix no llegir-los

2. Àmbit d’aplicació

El present avís legal regula l’ús del servei del lloc web d’Internet www.macroservice.cat que l’empresa posa a disposició dels usuaris d’Internet.

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa.

Macroservice, SA

C / General Margallo, 29 Local

NIF A78341450

Telèfon de contacte: 91 571 52 00

Correu electrònic de contacte: informacion@macroservice.es

3. Exclusió de Responsabilitat

Macroservice, SA realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquest lloc web.

Macroservice, SA no garanteix l’exactitud ni l’actualització de la informació que es pugui obtenir d’aquest, la qual podrà ser modificada sense previ avís.

Macroservice, SA no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut d’aquest lloc.

Macroservice, SA farà tots els esforços perquè el lloc web no pateixi interrupcions, però no pot garantir l’absència d’errors tecnològics, ni la permanent disponibilitat del lloc web i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat per els danys i perjudicis que puguin generar-se per la falta de disponibilitat i per les fallades en l’accés ocasionats per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a Macroservice, SA

4. Subscripció de serveis

Amb caràcter general l’accés als continguts del lloc web no exigeix ​​prèvia subscripció o registre d’usuari, a excepció de la «Subscripció a la nostra Newsletter». A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat i veracitat de totes aquelles dades que comuniqui en emplenar el / els formulari / s de subscripció. L’usuari es compromet i responsabilitza de mantenir tota la informació facilitada de forma que respongui en cada moment a la seva situació real.

Si com a conseqüència del registre, es dotés a l’usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent ia mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. En conseqüència, els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de les contrasenyes que li siguin subministrades per Macroservice, SA i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l’usuari.

5. Protecció de dades personals

Per accedir a algun dels serveis oferts a través del lloc web, l’usuari haurà de proporcionar prèviament algunes dades de caràcter personal.

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, informem que les dades personals seran incorporades a un fitxer titularitat de Macroservice, SA amb la finalitat de possibilitar l’accés als serveis oferts pel lloc web de Macroservice, SA

L’usuari es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades personals comunicades i n’autoritza la recollida i el tractament dels mateixos per aquesta finalitat. En el supòsit de produir-se alguna modificació en les seves dades, Macroservice, SA prega als usuaris que ho comuniquin amb la finalitat de mantenir-les actualitzades.

Macroservice, SA, com a responsable del tractament, adoptarà les mesures, d’índole tècnica i organitzativa, necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que s’aportin, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Macroservice, SA tractarà aquestes dades conforme a les condicions determinades en aquest apartat i d’acord amb el que estableixen les condicions particulars del corresponent servei.

Així mateix, informem que l’usuari podrà exercir els seus drets de rectificació, cancel·lació i oposició davant Macroservice, SA en la forma legalment prevista, mitjançant sol·licitud a  informacion@macroservice.es .

6. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

© Macroservice, 2013.

Macroservice, SA és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquest lloc web, així com del seu contingut. La informació recollida en aquesta pàgina web juntament amb els materials inclosos, sense limitació, textos, publicacions, gràfics, imatges, vídeos, codi HTML, logos, banners, comunicats de premsa, documentació tècnica, fulls de característiques, descripcions de productes, és el treball amb drets d’autor d’Macroservice, SA i / o els nostres proveïdors i / o partners i està protegits per lleis i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual. Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic, o qualsevol altra explotació de tot o part del contingut d’aquest lloc, efectuada de qualsevol manera o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o altre, estan estrictament prohibits excepte autorització prèvia per escrit de Macroservice, SA o algun dels fabricants o partners dels quals és distribuïdor. Qualsevol infracció d’aquests drets pot donar lloc als procediments judicials que corresponguin.

7. Vincles o enllaços d’hipertext amb la pàgina web

Els usuaris o els titulars d’altres llocs web que pretenguin crear un enllaç d’hipertext (des d’ara  link ) al lloc web, hauran d’assegurar i comprometre al respecte de les regles de Macroservice, SA sobre enllaços a la Xarxa.

El  link  només es podrà dirigir a la pàgina principal o Home de www.macroservice.cat, excepte autorització expressa i per escrit de Macroservice, SA

El  link  ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar l’usuari, mitjançant un clic, a la pròpia adreça URL https://www.macroservice.cat i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la Pàgina Principal de www .macroservice.cat. En cap cas, llevat que Macroservice, SA ho autoritzi de manera expressa i per escrit, el lloc web que realitza l’enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, www.macroservice.cat, incloure’l com a part del seu web o dins d’un dels seus «frames» o crear un «browser» sobre qualsevol de les pàgines de www.macroservice.cat.

Macroservice, SA no autoritza l’establiment d’un enllaç a www.macroservice.cat des d’aquells llocs web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

Macroservice, SA recomana al lloc web interessat en realitzar un enllaç a www.macroservice.cat l’ús del logotip de la marca MACROSERVICE per il·lustrar el  link , que es pot obtenir demanant-a informacion@macroservice.es.

En qualsevol cas, la inclusió de vincles o enllaços al lloc web per part d’altres llocs web no implica que Macroservice, SA mantingui vincles o associació de cap classe amb el titular del web en la qual s’estableixi el  link,  ni que Macroservice, SA promocioni, avali, garanteixi o recomani els continguts d’aquests portals o llocs web. Per la seva banda, el lloc web de Macroservice, SA pot contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web.

8. Restriccions d’accés

Macroservice, SA es reserva el dret a denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés de qualsevol usuari a aquest lloc web oa alguna part del mateix.

9. Dret aplicable i jurisdicció competent

L’ús dels elements d’aquest lloc implica l’acceptació de les advertències legals aquí expressades i, en especial, que els conflictes relatius a aquest lloc es regiran exclusivament pel dret espanyol, essent els jutjats i tribunals espanyols els únics competents.

10. Modificació de les presents condicions i advertències

Macroservice, SA es reserva el dret a modificar les condicions i advertències aplicables a aquest lloc web. Qualsevol canvi en les condicions serà publicat en aquesta pàgina web.